Kunstproject "Achterharingvliet".HetKunstAtelier

Wijkverbetering kan veel inhouden, maar heeft altijd tot doel de leefbaarheid in een gedeelte van de stad te verbeteren. Zo ook bij dit project dat geïnitieerd werd door het wijkorgaan "Stadsdriehoek". Elke wijk, elke straat is echter weer anders, en dat bepaald mede de vorm/inhoud van de verbeteringen.
Het kunstproject Achterharingvliet kende meerdere invalshoeken. Zo was er de wens om twee basisscholen te betrekken bij een kunsttoepassing voor deze straat. Kinderen in contact brengen met ouderen was een andere wens.
Achterharingvliet komt uit op het Haringvliet, wat de unieke mogelijkheid biedt om kinderen historisch besef bij te brengen van Rotterdam als havenstad. Dat kinderen mede bepalen hoe hun stad eruitziet, is ook niet te verwaarlozen. Kortom een project met beoogde diepgang.
Achterharingvliet                                                    


Vlak achter het Haringvliet aan de zijde van het Havenziekenhuis loopt een straatje genaamd Achterharingvliet. Het is een kil donker straatje waar veel studenten wonen. Dit is de locatie waar het kunstproject is uitgevoerd.

Kunst, onderwijs en wijkverbetering, een opdracht voor een kunstenaar/docent. Dat ik als kunstenaar ook een lesbevoegheid bezit, bepaalde mede waarom deze opdracht aan mij werd toegewezen. In de beschrijving van dit project kunt u lezen hoe het project heeft vorm gekregen.

De betrokkenen.
Zoals eerder al aangehaald is wijkorgaan "De Stadsdriehoek de initiator van dit project. Hun taak is het onder andere om de financiering rond te krijgen. Bij projecten in de openbare ruimte heb je vaak te maken met verschillende instanties die het financieel mogelijk moeten maken.


Dit project is mogelijk gemaakt door:
  - De Centrumraad Rotterdam.
  - Stadswonen.
  - Stichting Elise Mathide.
  - Centrum Beeldende Kunsten.

Stadswonen beheert d
e woningen in Achterharingvliet.

De school die hun medewerking hebben verleend zijn:
  - De Jan Prinsschool.
  - De Willibrordschool.

Beiden te Rotterdam.


De inhoud van het project.
Het schoolproject
Door middel van een presentatie waarin een beeld geschetst wordt van Rotterdam en zijn havenhistorie maken de leerlingen kennis met dit project. In deze presentatie zijn filmpjes, foto's en schilderijen te zien die een beeld scheppen van Rotterdam door de eeuwen heen.
Als aanvulling op deze presentatie gaan de kinderen een middag naar het Maritiem museum.
Na deze input begint voor ze het echte werk, in de vorm van driedimensionale werkstukken. Hiervoor zijn twee middagen uitgetrokken, waarna op een derde middag de werkstukken geschilderd worden.
Een uitvoerige beschrijving vindt u onder de link "Het schoolproject".

De uitvoering van de werkstukken in polyester
Wanneer je de werkstukken van de kinderen zo op een gevel zou bevestigen zouden ze geen lang leven beschoren zijn. Daarom worden ze in polyester nagemaakt, waardoor ze ook wat groter worden en netter geschilderd zodat de bedoelingen van de kinderen echt zichtbaar worden. Je mag van kinderen immers niet verwachten dat het gelijk virtuozen zijn met het penseel. De tijdspanne waarin ze werken laat het niet eens toe dat ze uiterst minutieus kunnen schilderen.
Een uitvoerige beschrijving vindt u onder de link "De uitvoering".

Het resultaat op de gevels
De polyester werkstukken zijn zo gemaakt dat ze als een eenheid aan de muur kunnen worden opgehangen. Er is echter wel vastgehouden aan de oorspronkelijke werkstukken. Het resultaat is dinsdag 20 november 2007 ingewijd. Hierbij was er voor de leerlingen het een en ander georganiseerd.
Een uitvoerige beschrijving vindt u onder de link "Het resultaat".