Kunstproject "Mariniershof Rotterdam" HetKunstAtelier

Project gerealiseerd in 2005
Waarom het kunstproject Mariniershof?
Vanuit de bewoners van de Mariniershof is er een vraag gekomen, of de Mariniershof als straat vriendelijker gemaakt kan worden. Er is een gevoel van onveiligheid. Deze vraag is gesteld bij het opbouwwerk, gevestigd in het wijkgebouw "De Stadsdriehoek" aan de Kipstraat.
In samenwerking met dhr. Mimoun Hmoumou van het Opbouwwerk is een plan opgezet, met als doel de wens van de bewoners te verwezenlijken. Hij heeft mij als beeldend kunstenaar gevraagd of ik mee wilde denken over de situatie in de Mariniershof. Opgemerkt hierbij dient te worden is, dat er maar een beperkt budget voor handen was. Uiteindelijk is er het volgende uitgekomen.
De conceptgedachte.
De conceptgedachte van het kunstontwerp is er op gericht om de monotoonheid van de Mariniershof te doorbreken. De straat "valt op" doordat het een toonbeeld is van monotone rechthoekigheid. Zelfs de geplaatste rechthoekige plantenbakken voldoen “goed” in dit beeld.
Bij de eerste verkenning blijkt dat er nergens muuroppervlak is om iets op te maken, de enige muur is al voor zien van een schildering. Bij het ontwerp zal ook met deze muurschildering rekening gehouden moeten worden.
Zoals een ieder duidelijk zal zijn, je kunt in deze situatie niet zomaar gebouwen of bestrating veranderen. Wil je deze straat veranderen, dan zal het een visuele verandering zijn. Met andere woorden, de straat zal er voor het oog anders moeten gaan uitzien.
Het uitgangspunt : > Deze straat moet er minder rechthoekig en monotoon uit gaan zien. <
Gegeven situatie : > Er ontbreken muren waarop iets gemaakt kan worden. <
In het concept van het kunstontwerp wordt het beoogde doel op 2 manieren bewerkstelligd. 
1. Op de betonnen dakrand van de achterkant van de winkels wordt een kleurenpatroon aangebracht. Door hierbij een vorm van anamorfose toe te passen, zal er een visueel effect ontstaan waarbij het kleurpatroon op de gevelrand zal “wijken” van die gevelrand.
klik voor de foto op originele grootte
N.B. Anamorfose is het vervormen van afbeeldingen of objecten zodanig dat een afbeelding of object enkel en alleen vanuit een juist standpunt in normale verhoudingen te zien is. Het werd onder andere in de 16de eeuw toegepast in plafondschilderingen om de gebogenheid van een plafond “onzichtbaar” te maken.
Door het plaatsen van een kleurrijk grillig gevormd object. Hierdoor worden eveneens de rechthoekige lijnen in de straat doorbroken. De werking van het object kan een beetje vergeleken worden met de werking van een boom. De grilligheid van een boom contrasteert met de rechten lijnen van huizen en gebouwen. Deze wisselwerking verlevendigt dan het beeld van een straat.
Ook het ontbreken van bomen in de Mariniershof wordt hiermee dan deels gecompenseerd.
Het concept is voorgelegd in een bespreking waarbij zowel mensen van het Opbouwwerk aanwezig waren als een paar bewoners. Door gebruik te maken van fotomontages, wordt tijdens deze bespreking een beeld geschetst van de werking van dit concept op de straat heeft.
De fotomontages laten een dakrandmotief zien in twee verschillende kleurcombinaties. Deze twee kleurcombinaties verschillen sterk van elkaar om een beter beeld te scheppen van de uitwerking die kleuren hebben in de straat. Het geeft de bewoners daardoor de kans om inspraak te hebben in de keuze van de kleuren.
Vanuit dit zelfde uitgangspunt zijn er twee verschillende objecten in de fotomontages gebruikt. Ook deze objecten verschilde sterk van elkaar. Een object liet op realistische wijze een bloem zien, en het andere object was abstracter van aard. Ook hierbij ging het om, een beter beeld te krijgen wat de bewoners als voorkeur hebben.
Er waren dus 4 fotomontages die uiterst verschillende beelden schetsten vanuit het voorgestelde concept. Deze foto's maakte bij de aanwezigen veel enthousiasme los.
Fotomontages
Met het concept en de fotomontages als uitgangspunt, is er een bijeenkomst voor de bewoners georganiseerd, zodat iedereen zijn/haar stem kan laten horen. Er vindt een presentatie plaats van de plannen en daarbij hebben de aanwezige mensen hun voorkeuren en bezwaren kenbaar gemaakt. Nadat de achterdocht is overwonnen is iedereen positief gestemd.
Tot slot van de bijeenkomst is in overleg met dhr. Mimoun Mhoumou besloten de bewoners een keus te laten maken uit de vier mogelijkheden die de montagefoto's boden. Democratisch is er toen een keuze gemaakt.
Het object dat in de straat zal komen is een zonnebloem. De kleurencombinatie die gekozen is sluit het beste aan bij de al aanwezige muurschildering in de straat.
De uitvoering.
Het spreekt voor zich dat er veel kunst en vliegwerk nodig is om dit project met een klein budget te verwezenlijken. Mijns insziens is er dan ook veel dank verschuldigt aan de dhr. Mimoun Mhoumou en aan het Albeda-college in Schiebroek die het mede mogelijk hebben gemaakt dat het project uiteindelijk verwezenlijkt is.
De dakrand.
Voordat er ook maar iets op de betonnen rand kan worden geschilderd, moet het eerst worden ontworpen en uitgetekend. Vanuit een punt op de stoep aan de overzijde van de straat, zijn berekeningen en tekeningen gemaakt die nodig waren om het motief op de dakrand uit te tekenen. Vanuit dit standpunt zijn er ronde bollen in kleurvlakken te zien. De gebruikte kleuren zijn pastelachtige kleuren. De foto hieronder laat zien wat het resultaat is.

Dakrand met motief vanuit het "goede standpunt"
Tijdens de werkzaamheden aan de dakrand, zijn er ook al een aantal voorbereidingen getroffen om de zonnebloem, het object in de straat, te verwezenlijken. Omdat het hier om een metalen object gaat, is het nodig dat daarvoor een "plan de campagne" gemaakt wordt.
De zonnebloem.
Met het aanwezige kleine budget is het niet mogelijk om het metalen object bij een bedrijf te laten maken. De expertise en apparatuur om de bloem zelf te maken ontbreken, en dus is er gezocht naar mogelijkheden om deze klus ergens op een nonprofit basis te klaren.
Mimoun Mhoumou heeft contact gezocht met technische scholen om te kijken of zij geinteresseerd zouden zijn om de bloem te maken, bij wijze van een schoolproject. Het Albeda-college in Schiebroek heeft daar direct positief en geïnteresseerd op gereageerd.
Met de leraren, die het project wilden adopteren, is gekeken naar wat zij nodig hebben om de bloem te maken. Het betrof hier dan de benodigde technische tekeningen. Uit deze gesprekken blijkt dat ze heel geïnteresseerd zijn.
Een computermodel van de te maken zonnebloem waarbij de kleuren al zijn aangegeven.
Op het moment dat de benodigde tekeningen voorhanden zijn, beginnen de werkzaamheden. Een groepje leerlingen, die ook veel dank verschuldigd zijn, heeft vanuit de tekeningen en plaatstaal de bloem tot "leven" gebracht. De foto's hieronder zijn tijdens de werkzaamheden genomen.
Leerlingen van het Albeda-college brengen de zonnebloem tot leven. Wat eerst een tekening was, wordt een heuse bloem.
Een bloemetje van bijna 5 m. hoog!
...en met veel toewijding gemaakt.
Het geleverde werk op het Albeda-college is indrukwekkend. Het is leuk wanneer je de zonnebloem op papier ziet, maar het haalt het niet bij het werkstuk dat de leerlingen hebben gemaakt. Pas dan zie je wat een bloem van die grootte in werkelijkheid betekend.
De zonnebloem is overgebracht van het Albeda-college naar het wijkgebouw "De Stadsdriehoek", waar het uiteindelijk zijn kleuren heeft gekregen. Nadat de zonnebloem in de straat geplaatst is, kan worden bekeken of het kunstproject zijn uitwerking heeft.

 Oude situatieNieuwe situatie
Fotomontage
Foto's laten de transformatie die de Mariniershof heeft ondergaan zien. Het is duidelijk dat het aan kleur in de straat ontbrak. De foto van de oude situatie geeft de grauwe monotone situatie weer vóór het kunstproject.
De kleur die de dakrand heeft gekregen en de ranke zonnebloem geven de straat een geheel andere indruk. Suggestief is de zonnebloem zo geschilderd, dat het lijkt alsof hij altijd in de zon staat. Er is slagschaduw in de kleuren geschilderd. Het doet de zonnebloem zijn naam eer aan.

De bewoners hebben positief gereageerd op de verandering die het in de straat heeft gebracht. Het Opbouwwerk is ook tevreden. Met andere woorden het doel is bereikt.
Dit kunstproject werd gerealiseerd in samenwerking met: Dhr. Mimoun Mhoumou
Het Opbouwwerk
Wijkgebouw "De Stadsdriehoek"
Kipstraat 37
3011RS Rotterdam 414 07 33
E-mail: wijkorgaan@stadsdriehoek.nl
Albeda-college
Aleyda van Raephorstlaan 245
3054 CR Rotterdam
Tel: (010) 461 00 44
Fax: (010) 461 27 47
E-mail: avr@albeda.nl
Terug