Kunstproject "Nelson Mandelaschool".HetKunstAtelier

Wat is er mooier dan een kunstproject doen in het kader van het Nelson Mandelafestival op de Nelson Mandelaschool. Deze school is ook nog dichtbij het Afrikaanderplein waar het festival jaarlijks plaatsvindt. De Nelson Mandelaschool is de tweede school die bij het kunstproject "Powerfull diversity" betrokken is. Powerfull Diversity" is het thema van het Nelson Mandelafestival 2009. Niet raar dat de school positief reageerde toen het kunstproject daar voor het eerst ter sprake kwam. Het was even uitzoeken welke klas zou gaan deelnemen, maar uiteindelijk is gekozen voor groep 8.
Ook de Nelson Mandelaschool heeft een multicultureel karakter, waardoor de boodschap die het thema "Powerfull Diversity" met zich meedraagt aan de leerlingen over te brengen.
Voor de financiering hebben mede Rotterdamidee en Deelgemeente Feijenoord gezorgd.
Ook dit project is geïnitieerd door Ed de Meyer van het Nelson Mandelafestival.
De uitvoering van dit initiatief was in handen van Cornelis van Krieken met ondersteuning van Natascha van der Linden, beide verbonden aan HetKunstAtelier.nl. Beide zijn kunstenaar en hebben daarnaast lesbevoegdheid. Hetkunstatelier.nl stelt zich tot doel; kunst en cultuureducatie.

Nelson Mandelaschool Nelson Mandelaschool Rotterdam-Zuid.
De Nelson Mandelaschool ingesloten tussen huizenblokken weerspiegelt de multiculturele Rotterdamse samenleving. Er komen en gaan leerlingen met de meest uiteenlopende achtergronden. De naam Nelson Mandela die de school draagt, is dan ook zeer toepasselijk. De school weerspiegelt het gedachtegoed van Nelson Mandela.

De betrokken instanties.Allereerst zijn er natuurlijk de organisatoren van het Nelson Mandelafestival bij betrokken. Rotterdamidee heeft het plan gehonoreerd met een bijdrage aan dit initiatief. Rotterdamidee is een instantie waar steun kan worden gevraagd voor allerlei initiatieven.

Participanten:
  - Nelson Mandelaschool.
  - Rotterdamidee.
  - Nelson Mandelafestival.
  - PWS-Rotterdam
  - Deelgemeente Feijenoord
"Powerfull diversity" als thema voor een kunstproject.
Het schoolproject
"Powerfull diversity" als thema voor een Nelson Mandelafestival is niet verwonderlijk. Nelson Mandela staat immers symbool voor dialoog die er moet zijn tussen mensen, ongeacht ras of culturele achtergrond. Samen sterk staan omdat je elkaar respecteert en oog hebt voor de waarde die je kunt hebben voor elkaar. Verdraagzaamheid is daartoe een eerste vereiste.
Het thema "Powerfull Diversity" wijst op de kracht/rijkdom die de verschillende culturen tesamen vertegenwoordigen. Daarom is de link met de Nelson Mandelaschool en het thema makkelijk te leggen.
De school draagt de naam van het festival en heeft leerlingen met verschillende culturele achtergronden. De leerlingen vertegenwoordigen een multiculturele stad die met al haar diversiteit/rijkdom de krachten bundelt.
Groep 8 van de Nelson Mandelaschool wordt ingewijd in het kunstproject door een PowerPoint-presentatie. Met foto's, animaties, video's en geluid is de presentatie eigenlijk een voorstelling waar de leerlingen door geboeid moeten raken. En dat lukt ook mede doordat er beelden vertoond worden die tot verbazing leiden. Beelden die afwijken van de culturele stereotiepen. Geen Turkse buikdanseres maar een mannelijke danser met een hele hoge hoofdtooi. Marokkaanse watermannen, ooit van gehoord?
Ook verschil in uiterlijk valt onder de diversiteit. De presentatie begint met 3 filmpjes waarin gezichten in elkaar overgaan. Onder een "morf" die laat zien wat dat inhoud. Naast dat het heel grappig is om dit soort filmpjes te maken, zorgen ze dat je gelijk alle aandacht van de leerlingen te pakken hebt.
De presentatie geeft ook een beeld van de verschillende jongeren culturen, waarbij de Hiphop natuurlijk heel herkenbaar voor de leerlingen is.
Als onderdeel van het kunstproject is er een bezoek aan een muzeum waar zaken te zien zijn die te maken hebben met het thema. Jong 2009 is een tentoonstelling in het historisch museum in Rotterdam. Het sluit feilloos aan bij het thema en dus zijn de leerlingen deze tentoonstelling gaan bekijken.
Met deze bagage begint voor de leerlingen hun bijdrage aan het kunstproject. De klas wordt in 2 groepen verdeeld waarvan een groep zich met mosaieken gaat bezighouden. De andere groep gaat reliëfs van karton maken, die later beschilderd gaan worden. Er zijn hiervoor 3 sessies gepland, 2 voor het reliëf en 1 om het reliëf te beschilderen.

Een uitvoerige beschrijving vindt u onder de link "Het schoolproject".

Een van de animaties waarbij twee gezichten in elkaar overgaan/morfen.
Van werkstukken naar objecten in duurzame materialen.
Met de kunstwerken van de leerlingen wordt het ontwerp gemaakt wat de gevel zal sieren. Uitgangspunt hierbij is, dat de kinderen hun eigen werk direct herkennen in dit ontwerp. De werkstukken worden eerst wat netter gemaakt, je mag van kinderen immers niet verwachten dat het gelijk virtuozen zijn met het penseel. De lestijd waarin ze werken laat het niet eens toe dat ze uiterst minutieus kunnen schilderen. Belangrijk is dat de bedoeling duidelijk is, zowel in kleur als in relief. Dat is veilig naar de kinderen toe, zij zullen nooit een slecht figuur slaan, en het resultaat zal er daardoor ook goed uitzien.
Een uitvoerige beschrijving vindt u onder de link "De uitvoering".
 

Het resultaat op de gevels.
Het resultaat is vrijdag 26 juni 2009 aan de gevel opgehangen. Een weekje later heeft de school het met de betrokken leerlingen ingewijd.
Een uitvoerige beschrijving vindt u onder de link "Het resultaat".