De cursussen zijn in twee onderdelen verdeeld: Schilderen en Tekenen.
Schildercursussen zijn te verdelen in aquarel en acryl. Dit zijn twee verschillende cursussen, die een heel verschillende benaderwijze hebben. Onder de Schilderen-knop vindt u een uitgebreide uitleg wat de verschillende cursussen inhouden.
Tekencursussen omvatten een breed scala aan onderwerpen en/of technieken die er behandeld worden. Onder deze technieken valt ook pastel. Verdere uitleg krijgt u wanneer u op de Tekenen-knop klikt.