<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> Kunstproject Da Costaschool
PROJECTEN                                               HETKUNSTATELIER
 Kunstproject "Da Costasschool"

Rotterdam

Kunstproject "Da Costaschool".
In het kader van het Nelson Mandelafestival 2009 zijn er in twee scholen in de buurt van het Afrikaanderplein kunstprojecten geweest. De Da Costaschool is de eerste school die bij het kunstproject betrokken is. Het is een multiculturele basisschool. De klas die deelneemt is groep 8.
Het kunstproject heeft hetzelfde thema als het festival dit jaar, "Powerfull diversity". Een prachtig thema om een kunstproject aan te verbinden, zeker gezien het multiculturele karakter van de school.
Het project is medegefinancierd door Rotterdamidee en Deelgemeente Feijenoord.
Het project is geïnitieerd door Ed de Meyer van het Nelson Mandelafestival.
De uitvoering van dit initiatief was in handen van Cornelis van Krieken en Natascha van der Linden, beide verbonden aan HetKunstAtelier.nl. Beide zijn kunstenaar en hebben daarnaast lesbevoegdheid. Hetkunstatelier.nl stelt zich tot doel; kunst en cultuureducatie. Zij verzorgt ook lezingen en workshops.

Da Costaschool Da Costaschool Rotterdam-Zuid.
De Da Costaschool is een multiculturele basisschool in Rotterdam-zuid. De school ligt in de buurt van het Afrikaanderplein waar jaarlijks het Nelson Mandelafestival wordt gehouden. Een festival waar de verschillende culturen in kleding, muziek en dans "acte de presence" geven.

De betrokken instanties.
Allereerst zijn er natuurlijk de organisatoren van het Nelson Mandelafestival bij betrokken. Rotterdamidee heeft het plan gehonoreerd met een bijdrage aan dit initiatief. Rotterdamidee is een instantie waar steun kan worden gevraagd voor allerlei initiatieven.

Participanten:
  -
 Da Costaschool.
  - Rotterdamidee.
  - Nelson Mandelafestival.
  - PWS-Rotterdam
  - Deelgemeente Feijenoord

"Powerfull diversity" als thema van dit project.
Het schoolproject
"Powerfull diversity" als thema heeft te maken met het gedachtengoed van Nelson Mandela. Hierin speelt verdraagzaamheid een grote rol. Het thema wijst op de kracht/rijkdom die de verschillende culturen tesamen vertegenwoordigen. De connectie met de Da Costaschool is natuurlijk makkelijk te leggen. De leerlingen zelf vertegenwoordigen de multiculturele samenleving met al haar diversiteit/rijkdom.
Groep 8 van de Da Costaschool maken kennis met het kunstproject door een presentatie met een PowerPoint. Deze presentatie is rijk aan beelden en geluiden om de zinnen te prikkelen, en dan vooral beelden die tot verbazing leiden. Beelden die afwijken van de stereotiepen. Geen Turkse buikdanseres maar een mannelijke danser met een hele hoge hoofdtooi. Marokkaanse watermannen, ooit van gehoord?
Ook verschil in uiterlijk valt onder de diversiteit. De presentatie begint met 3 filmpjes waarin gezichten in elkaar overgaan. Onder een "morf" die laat zien wat dat inhoud. Naast dat het heel grappig is om dit soort filmpjes te maken, zorgen ze dat je gelijk alle aandacht van de leerlingen te pakken hebt.
De presentatie geeft ook een beeld van de verschillende jongeren culturen, waarbij de Hiphop natuurlijk heel herkenbaar voor de leerlingen is.
Als onderdeel van het kunstproject is er een bezoek aan een muzeum waar zaken te zien zijn die te maken hebben met het thema. Jong 2009 is een tentoonstelling in het historisch museum in Rotterdam. Het sluit feilloos aan bij het thema en dus zijn de leerlingen deze tentoonstelling gaan bekijken.
Met deze bagage begint voor de leerlingen hun bijdrage aan het kunstproject. De klas wordt in 2 groepen verdeeld waarvan een groep zich met mosaieken gaat bezighouden. De andere groep gaat reliëfs van karton maken, die later beschilderd gaan worden. Er zijn hiervoor 3 sessies gepland, 2 voor het reliëf en 1 om het reliëf te beschilderen.

Een uitvoerige beschrijving vindt u onder de link "Het schoolproject".Een van de animaties waarbij twee gezichten in elkaar overgaan/morfen.
Van werkstukken naar objecten in duurzame materialen.
Met de kunstwerken van de leerlingen wordt het ontwerp gemaakt wat de gevel zal sieren. Uitgangspunt hierbij is, dat de kinderen hun eigen werk direct herkennen in dit ontwerp. De werkstukken worden eerst wat netter gemaakt, je mag van kinderen immers niet verwachten dat het gelijk virtuozen zijn met het penseel. De lestijd waarin ze werken laat het niet eens toe dat ze uiterst minutieus kunnen schilderen. Belangrijk is dat de bedoeling duidelijk is, zowel in kleur als in relief. Dat is veilig naar de kinderen toe, zij zullen nooit een slecht figuur slaan, en het resultaat zal er daardoor ook goed uitzien.
Een uitvoerige beschrijving vindt u onder de link "De uitvoering".
 

Het resultaat op de gevels.
Het resultaat is vrijdag 26 juni 2009 aan de gevel opgehangen. Een weekje later heeft de school het met de betrokken leerlingen ingewijd.
Een uitvoerige beschrijving vindt u onder de link "Het resultaat".